השלכותיו של מבנה חמולתי־עדתי

התרבות החמולתית מעצימה את הגרעון הדמוקרטי ברשויות המקומיות הערביות . בהיבטים מסוימים הוא דומה לזה שמתפתח בכלל הרשויות המקומיות , ובהיבטים אחרים הוא ייחודי למציאות ברשויות הערביות : › התושב נהנה לכאורה מחופש הצבעה , אך בפועל , תבניות חברתיות מסורתיות של חמולות ועדות מגבילות את חירות הפרט , ומטות את בחירתו לעבר מסגרות חברתיות פוליטיות שיוכיות . לעיתים אף נערכות בחירות מקדימות ( פריימריז ) בחמולה , כפי שהיה בטייבה ובטמרה , לשם בחירת מועמד מטעמה , תהליך מוטה מעיקרו שנועד להבטיח את כוחה . › שלילת חירות הפרט בבחירות משתקפת גם בקרב הנשים , אשר נאלצות לרוב לבחור בבעליהן או במשפחות בעליהן , כלומר בחמולות ( יחיא יונס . ( 2010 › הגבלת השתתפות הציבור בתהליכי קבלת ההחלטות ותקשורת לקויה בין הציבור לבין נבחריו לאחר הבחירות אינן דבר נדיר . נבחרי הציבור נוקטים לרוב גישה אדנותית דיפרנציאלית כלפי התושבים , המשתנה מתושב אחד לרעהו על פי שיוך חמולתי ועדתי . › בחלק מהרשויות המקומיות הערביות נדחקות רגלי הנבחרים וחברי המועצה על ידי הביורוקרטיה העירונית ( חסון , ( 2006 או על ידי ראשי רשויות שמעדיפים לשתף פעולה ...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה