תרבות פוליטית, גרעון דמוקרטי, ומשמעותם במימד הפוליטי

החברה הערבית המסורתית והפטריארכלית נדרשה להיערך לקראת דמוקרטיה ליברלית ומודרנית , מצד אחד , אך מבלי לוותר על הדפוסים , התבניות החברתיות והריבוד החברתי המסורתי , מצד אחר . דפוסים פוליטיים חדשים , המבוססים על בחירות דמוקרטיות , החלו להיטמע בה . תהליך המוניציפליזציה הוא חלק מתרבות מודרנית שחילחלה אל היישובים הערביים . השלטון המרכזי דווקא ציפה שהתהליך המוניציפלי ודפוסים פוליטיים פרוצדורליים ודמוקרטיים יחלישו את מבנה החמולות . אך אלה לא רק שלא תרמו להחלשתו , אלא שבמקרים מסוימים , בפרט היכן שבני חמולה מתארגנים ומתגבשים כדי לזכות בבחירות לרשות המקומית , הם אף חיזקו אותו . התנהלותם עומדת בסתירה לתיאוריית המודרניזציה , הגורסת כי ככל שחברה היא מודרנית ועירונית יותר , כך היא אמורה לשנות את דפוסי ההתנהגות הפוליטיים המסורתיים המבוססים על תבניות שיוכיות מסורתיות , על חמולות או על שבטים ( מוסטפא . ( 2010 בהקשר זה יש להבחין בין מודרניזציה אינסטרומנטלית לבין זו הערכית ; במסגרת הראשונה , בניגוד לאחרונה , אנשים בוררים לתועלתם רק אמצעים חומריים שמציעה המודרניזציה , אך ממשיכים לדבוק בדפוסים ובערכים מסורתיי...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה