לוח ‭:4‬ הפריסה המרחבית של הרשויות המקומיות לפי מעמד מוניציפלי ואזורי, 2011