פערים בין רשויות כגורם למשבר

גורמי המשבר והמצוקה העיקריים ברשויות המקומיות הערביות ניכרים בשלושה ממדים : המימד הטריטוריאלי , המימד הפוליטי והמימד הפיסקלי . לכולם השפעה ישירה על קיומן ועל תיפקודן של רשויות מקומיות , ובכל מימד נראה לעין מכלול של פערי תיפקוד , ייצוגיות , חלוקת משאבים , ביזור שלטוני וכדומה .  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה