משבר הרשויות המקומיות הערביות

התפתחותן של הרשויות המקומיות הערביות , מדיניות הממשלה כלפיהן , מאפייניה של האוכלוסייה ופיצולה המיגזרי , כל אלה גרמו משבר שלטוני , מינהלי ותקציבי בהן ( אלעזר וקלכהיים ח' ; 2001 מאיסי 2008 א ; ג'אנם ועזאיזה ; 2008 בן בסט ודהן ; 2009 אבו ג'אבר נג . ( 2010 'ם זוהי מצוקה מתמשכת , שלא סביר כי רשויות אלו יוכלו להיחלץ ממנה בכוחות עצמן . להלן כמה מסממנים אופייניים למשבר מעין זה : . 1 יכולת משילות מועטה — למעלה מכוחה של רשות מקומית לתפקד כדרג שלטוני מינהלי , והיא סובלת מקושי לקבל החלטות ציבוריות ולעמוד בהתחייבויות כגוף שלטוני ייצוגי . השיתוק מעמיק את הגרעון הפיננסי ומעצים את הגרעון הדמוקרטי (; Moracsik 2004 ) כלומר , התהליך הדמוקרטי מקיים את המסגרת הפורמלית , אך אינו מבטיח שיתוף מלא של כלל האזרחים בקבלת ההחלטות הקהילתיות . חולשתם הניהולית של המנהיגים ומשרתי הציבור ברשויות המקומיות , שמקצתם חסרים את הכישורים לנהל משאבים התואמים את צורכי האוכלוסייה הגדלים , מעמיקה את המשבר ואת המצוקה . הרשות המקומית מתחילה לגבש מדיניות של הישרדות כארגון עצמאי , ולאו דווקא כגוף שלטוני המנהל תחום שיפוט ומספק שירותי...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה