מועצות אזוריות מעורבות

במועצות אזוריות מעורבות , כמו גלבוע , משגב , מטה אשר , עמק יזרעאל ובני שמעון , ניכר מספר לא מבוטל של יישובים ערביים קטנים ( בארי , ( 2009 אשר צורכים שירותים מן המועצה ואף מיוצגים בה . במשגב , למשל , חיים ערבים ביישובים כפריים קטנים , מעין פרברי מגורים , שמקצתם היו בעבר כפרים לא מוכרים , תופעה אשר מרוכזת ברובה באזור הנגב , וכמעט נעלמה כליל מאזור הגליל . הם מהווים כשליש מאוכלוסיית המועצה האזורית , ומיוצגים על ידי ערבי שהוא סגן ראש המועצה האזורית משגב . מנגד , בשטח המועצה האזורית בני שמעון , למשל , הכפרים הבדוויים אינם מוכרים , והמועצה אינה מספקת להם שירותים . ועדים מקומיים פועלים בהם כדי לזכות בהכרה ולספק להם צרכים בסיסיים כגון מים , דרכים , חשמל וחינוך . ניתוח מאפייני היישובים הערביים ( מן הקבוצה השלישית , ( בהשוואה ליישובים היהודיים באותן מועצות אזוריות , מעיד על פערים בזמינות תשתיות , בהזדמנויות פיתוח , ובחלוקת המשאבים ( אבו ריא ח' ; 1995 מאיסי ושמואלי . ( 2009 בדיקה של חלוקת ההכנסות והעושר של המועצות האזוריות מלמדת , שהתועלת אשר מפיק היישוב הערבי מחסותה של מועצה אזורית יהודית ומניהול...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה