מועצות מקומיות

רוב הרשויות המקומיות הערביות מתנהלות כמועצות מקומיות . כיום קיימות 64 מועצות מקומיות , הנבדלות בגודלן , בשטח השיפוט שלהן , במצבן הגרעוני ובאזור הגיאוגרפי שלהן . הן מתחלקות למועצות ערביות , דרוזיות ובדוויות , חלוקה עדתית שמחדדת את הבידול ואת ההתכנסות בין היישובים ובתוכם , ועולה בקנה אחד עם מדיניות האתניזציה המיגזרית שמנהיג השלטון המרכזי כלפי השלטון המקומי הערבי . מדיניות מיגזרית שונה מופעלת כלפי הרשויות המקומיות הדרוזיות . רשויות אלה אף התנתקו מהוועד הארצי של הרשויות המקומיות הערביות , והתאגדו ב"ועד ראשי הרשויות הדרוזיות . " הממשלה , שמתקצבת ומממנת בהן פרויקטים כגמול על שירות בצה"ל , כשלה בצמצום הפערים התקציביים בהן ובחילוצן מן המצוקה . מצב השירותים והתשתיות המוניציפליים ברשויות וביישובים הדרוזיים אינו חורג בהרבה ממצבם ברשויות וביישובים הערביים המוסלמיים והנוצריים . רוב המועצות המקומיות החדשות ביישובים הבדוויים במחוז הצפון והדרום נעדרות מסורת מוניציפלית , וגם הן כורעות תחת נטל המשבר העמוק . הממשלה אמנם החליטה על הקצאת תקציבים לפיתוחם בסיוע תוכניות ומימון ייעודיים , אך לא היה בכך כדי להו...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה