לוח ‭:3‬ התפלגות מגורי האוכלוסייה היהודית לפי רשויות מקומיות, בהשוואה למגורי האוכלוסייה הערבית לפי שיוך עדתי וצורה מוניציפלית בשנת 2009