לוח ‭:2‬ התפלגות מגורי האזרחים הערבים בישראל לפי גודל אוכלוסייה, אזור ומעמד מוניציפלי, סוף 2007 (לא כולל מזרח ירושלים)