התפלגות האוכלוסייה הערבית בין סוגי הרשויות המקומיות

אזרחי ישראל הערבים מתפלגים בין ארבעה דגמים של שלטון מקומי : . 1 עיריות — עצמאיות או מעורבות ; . 2 מועצות אזוריות — עצמאיות או מעורבות ; . 3 מועצות מקומיות עצמאיות ; . 4 יישובים קטנים שמנוהלים על ידי עמותות וועדים מקומיים בחסות המועצה האזורית לכפרים הלא מוכרים . בלוח 2 שלהלן מוצגים מאפייניהם של דגמים אלה , ומצבי המשבר בכל אחד מהם . מקור : ח'מאיסי , 2011 ע וּ בד מתוך לוח א , 4 עמ' . 96 מבוסס על נתוני למ . 2005 "ס הרשויות המקומיות הערביות העצמאיות המ וּ כרות נחלקות ל 3 סוגים : עיריות , מועצות מקומיות ומועצות אזוריות . רוב האוכלוסייה הערבית ( כ ( 73 % גרה ב 75 רשויות מקומיות ערביות עצמאיות : 11 עיריות , 3 מועצות אזוריות , ו 61 מועצות מקומיות ( ראו לוח 3 בהמשך . ( לבד מנצרת , שבסוף שנת 2011 מנתה כ 73 , 000 נפש , ומרהט , שמנתה כ 54 , 000 נפש , שאר הרשויות המקומיות הערביות מונות פחות מ 50 , 000 נפש . מועצות מקומיות הן שמנהלות היום את רוב הרשויות המקומיות הערביות . ( 81 % ) עד 1980 היו שתי עיריות ערביות — נצרת ושפרעם , וב 2012 היו 11 עיריות . 43 % מסך כל האוכלוסייה הערבית מתגוררים היום...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה