שלבים בהתפתחות השלטון מקומי

ארבעה שלבי התפתחות עיקריים חוו הרשויות הערביות , לבד מהשינוי במעמד המוניציפלי של מקצתן — מרשויות וממועצות מקומיות לעיריות . קשה להצביע בדיוק על נקודת המעבר משלב אחד למשנהו , שכן קצב ההתרחשות היה שונה בכל יישוב ויישוב , והוא הושפע מגורמים שונים . השלב הראשון , שלב כינון הרשות המקומית , הוא שלב הייצוגיות . שר הפנים ממנה את חברי המועצה , אשר בוחרים את ראש המועצה מביניהם . בדרך כלל אלה נציגי החמולות ביישוב או ראשיהן , וכל חמולה מבקשת להבטיח את ייצוגה ברשות המקומית החדשה . עד שנות ה 70 של המאה ה 20 לא הודגשו חובותיה של הרשות המקומית או יעילותה בכל האמור באספקת צרכים ושירותים לתושבים . המשאבים שעמדו לרשותה היו מוגבלים , רמת השירותים לאזרח הייתה בסיסית , הניהול היה מסורתי והתבסס על מנהגים , על הכבוד האישי ועל המלה הלא כתובה , וההטמעה של דפוסי מינהל מודרניים הייתה זניחה . עד היום מ וּ נעת כל חמולה ביישוב על ידי השאיפה להבטיח את ייצוגה ברשות המקומית משני טעמים ברורים : הראשון , כביטוי לעוצמתה ולכוחה ביישוב , והשני , כאמצעי להבטחת האינטרסים של בני החמולה על ידי קבלת נתח ממשאבי הרשות המקומית ( ...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה