לוח ‭:1‬ הקמת רשויות מקומיות ביישובים הערביים לפי שנת הקמה