מבוא

התחזקות מעמדו של השלטון המקומי הערבי בישראל איננה מנותקת מהתעצמותו ומהתפתחותו של השלטון המקומי בעולם . במיגזר הערבי , הרשויות המקומיות הן המוסד המרכזי במישור הסמלי , הייצוגי , הפוליטי , הכלכלי והחברתי . הן התפתחו בתנאים מורכבים , חלקם ייחודיים לאוכלוסייה הערבית וליישוביה , וחלקם כלל עולמיים . מקצת צעדי המדיניות שנוקט השלטון המרכזי כלפי השלטון המקומי כולו , למשל ביזור והפרטה , ביזור סמכויות , והעברת האחריות לאספקת סל שירותים מינימלי ואיכותי לתושבים , תקפים איפוא גם לגבי הרשויות המקומיות הערביות . כך גם תקפים לגביהן חוקים , תקנות , נהלים , וכן הדמוקרטיה והפרוצדורות הניהוליות הפורמליות שעל פיהם נבחרים ראשי השלטון המקומי וכן חברי המועצות , והמנהלים המקומיים המקצועיים ברשויות המקומיות הערביות . אלא שהקונטקסט החברתי כלכלי , המבני וההתנהגותי הנבדל שבו התפתחו רשויות אלו עורם קשיים ומציב אתגרים שונים מאלה שאתם מתמודדות הרשויות המקומיות היהודיות . לא ניתן איפוא לעמוד על תיפקודן של הרשויות הערביות מבלי להכיר במרכיב זה , ובטשטוש הגבולות בין מרכיבים לאומיים לבין מרכיבים אזרחיים ביחסים בין המדינה , ...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה