סיכום

לכלכלה האורבנית השפעה לא רק על איכות החיים של תושבי העיר , אלא גם על הצמיחה הכלכלית של המדינה כולה . גידול האוכלוסייה העירונית מגדיל את נפח פעילותן של הערים , ומדגיש את חשיבותה של ניהול העיר מתוך ראייה כלכלית . התמורות שחלו במקורות המימון של הרשויות המקומיות בשנות ה 80 של המאה ה 20 הפכו את ההכנסות העצמיות של הרשויות המקומיות למקור המימון העיקרי של פעולותיהן . השאיפה להתאמת המשאבים אשר עומדים לרשותן למטלות שהן צריכות לבצע מחייבת את הדרג הנבחר ברשויות המקומיות להפעיל חשיבה יצירתית על מנת לתת מענה לציבור הבוחרים מבלי לחרוג מסמכויותיו , משימה לא פשוטה שהדרג הנבחר צריך להתמודד אתה . הרשויות המקומיות מתנהלות מתוך כוונה ליצור בתחומיהן צמיחה כלכלית , דבר שיגביר את כוח המשיכה של העיר . הן עושות זאת באמצעות הקמת אזורי מסחר ותעשייה שימשכו אליהם פירמות ומוסדות , על מנת להעלות את משקלן של ההכנסות העצמיות 258 הראל . 2004 259 ריינגוורץ . 2011 . Carmeli 2002 260 261 דלג . 68 : 2006 'ו 262 בן בסט ודהן . 46 : 2009 בתקציבן , ולהגדיל את נפח המחזור הכספי שלהן . מנגד , במטרה להקטין את הוצאותיהן הן מאמצות ...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה