תחרות בין רשויות מקומיות

כלכלה תחרותית מאפיינת לא רק את כלכלת המיגזר הפרטי . רשויות מקומיות פועלות באופן אקטיבי לשם משיכת עסקים והשקעות חדשים , יצירת מקומות עבודה חדשים והכנסות חדשות , כל אלה במטרה לעודד התפתחות כלכלית . יש הרואים בתחרות כזו חיסרון , שכן היא יכולה להוביל למירוץ שלילי שבו המיסוי יהיה כל כך נמוך , עד שהתוצאה הבלתי נמנעת תהיה שירותים ברמה נמוכה . דבר זה , לדוגמה , הוא שקבע , בין היתר , את בסיס השומה ברשויות מקומיות באירופה . אחרים רואים בתחרות כוח המקדם יעילות והישגים . בקר , לדוגמה , מסביר שהתחרות בין הרשויות מובילה ליצירת מירוץ חיובי , " כלפי מעלה" יותר מאשר " כלפי מטה , " כיוון שהיא מגבילה כוחות פוליטיים וקבוצות המנסים לכפות את רצונם על חשבון אינטרסים של רוב האוכלוסייה . עולה השאלה : האם תחרות כזו אכן מצמיחה יעילות , או שמא היא יוצרת הפרעות שיטתיות בתהליך קבלת ההחלטות הציבורי עסקי ? לתחרות יכולות להיות השלכות על יכולתו של המיגזר הציבורי לבצע חלוקה מחדש של הכנסות , למשל , במטרה לתמוך בבעלי הכנסה נמוכה , וזאת כחלק מהצורך של הרשויות המקומיות לה › יא את רווחת תושביהן ולספק שירותים ומוצרים ציבוריים...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה