לוח ‭:3‬ הכנסות עצמיות והשתתפות ממשלתית בהכנסות של הרשויות (באלפי שקלים)