בעיות תקציביות שכיחות ברשויות המקומיות

מהו מקור הגרעונות ? יש הסבורים שמקורם בניהול כושל ובזבזני , ויש הטוענים כי הדבר נעוץ בשיטת התיקצוב והמימון של השירותים הממלכתיים , וכן בחיובן של הרשויות לשאת בנטל ההוצאות של שירותים ממלכתיים — ללא דאגה מספקת לאיזון תקציבי אפשרי גם במקרה של ניהול עירוני חסכוני . כבר בשנת 1981 ציינה ועדת זנבר , כי אופן מימונן של הרשויות המקומיות מעמיד אותן לעיתים במצב ללא מוצא , כך שאין להן סיכוי להתגבר על הבעיה הקשה של איזון התקציב השוטף ופרעון חובות העבר . אך ישנם גם גורמים נוספים , כפי שיפורט להלן . א . תיקצוב לקוי במימון השירותים הממלכתיים שבא לידי ביטוי בתופעות הבאות : . 1 תיקצוב חסר — הכספים המיועדים לאספקת השירותים הממלכתיים אינם מספיקים לכיסוי ההוצאות בפועל . ככלל , הממשלה אמורה לממן כ 75 % מעלות 170 מבחינה משפטית , גם אם מצבה של רשות מקומית בכי רע , והיא אינה מסוגלת לעמוד בהתחייבויותיה הכספיות , היא אינה יכולה לפשוט רגל . 171 יוצאת דופן היא שנת , 2003 שבה התקיימו בחירות ברשויות והגרעון היה גדול במיוחד , וגם בשל קיצוץ התמיכה הממשלתית כחלק מהמדיניות המאקרו כלכלית של הממשלה באותה שנה ; בן בסט ודה...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה