המשבר הכלכלי ברשויות המקומיות

המשבר הכספי ברשויות המקומיות הוא תופעת קבע ותהליך עקיב הנמשך שנים רבות . מאז אמצע שנות ה 80 של המאה ה 20 גדל בהתמדה הגרעון השנתי של הרשויות המקומיות , וסך כל חובותיהן של הרשויות המקומיות למערכת הבנקאית הגיע בסוף 2002 ל 14 מיליארד ש"ח . חלקן של הרשויות הגיע למצב הקרוב הלכה למעשה 168 איגוד החברות העירוניות בישראל . 2011 169 בן אליא . 48-50 : 2004 לפשיטת רגל — למשל , רבות מהן לא יכלו לשלם את משכורות עובדיהן , תופעה שאיפיינה במיוחד את הרשויות המקומיות הערביות . חומרתו הניכרת של המשבר הכלכלי בחלק ניכר מהרשויות המקומיות חייבה את התערבות הממשלה בשלהי שנות ה 90 של אותה מאה , בחלקן באמצעות מינוי ועדות קרואות וגיבוש תוכניות הבראה . ברשויות מקומיות אחרות הייתה מעורבות משרד הפנים מל וּ וה בהפקעת סמכויות של ממלאי תפקידים בהן , ובמינוי חשב מלווה . למעשה , ככל שמצבה של הרשות המקומית היה חמור יותר , כך גדלה מעורבות הממשלה בניהולה . מטרת ההתערבות הייתה להגביר את היעילות ואת המשמעת התקציבית ברשות המקומית , אך בד בבד היה בה משום פגיעה בייצוגיות של התושבים ופגיעה בדמוקרטיה המקומית . כפועל יוצא מהפיקוח...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה