שותפויות של הרשויות המקומיות עם המיגזר הפרטי והוולונטרי

הצטמצמות ההפרטה , שהייתה מקובלת בארצות הברית בשנות ה 80 של המאה ה , 20 גרמה לחלק מהרשויות ליצור שותפויות עם המיגזר הפרטי , עם המיגזר הוולונטרי , ועם רשויות מקומיות אחרות — על מנת ליצור יתרון לגודל ולהבטיח אספקה יעילה של שירותים עירוניים . נוהגים להבחין בין שותפויות הנוצרות בין הרשויות המקומיות לבין המיגזר העסקי פרטי — המכונות " קואליציות ממשל עסקיות , " לבין שותפויות הנוצרות בין הרשויות המקומיות לבין המיגזר ההתנדבותי ( ארגונים חברתיים שלא למטרות רווח וארגונים שכונתיים ) — המכונות " קואליציות ממשל חברתיות . " בשותפויות מעין אלו קיים חיבור של הון ציבורי והון פרטי בפיתוח הכלכלי , וזוהי גישה הנמצאת בין גישת ההתערבות הציבורית הישירה והמלאה לבין גישת השוק החופשי . במסגרות אלו קיימת שותפות מלאה בין המיגזרים בכל האמור באחריות , בסמכויות ובסיכונים , בכל שלבי התכנון , המימון , ההקמה וההפעלה . זו השקעה משותפת שבה משולב היבט עסקי בפעילות הציבורית , ושותפויות אלו באות לעולם עקב אינטרסים משותפים לשני המיגזרים . השותפויות עם המיגזר העסקי מאפשרות לרשויות המקומיות לגייס מקורות מימון חלופיים , וגם להר...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה