יישום ההפרטה ברשויות המקומיות

עיקרה של ההפרטה במישור המקומי הוא ההפרדה בין הגורם המממן והאחראי לאספקת השירות — הרשות המקומית , לבין הגורם המספק את השירות בפועל — קבלן או יזם חיצוני . כלומר , בשונה מההפרטה שמבצעת המדינה , ההפרטה ברשויות המקומיות עיקרה הפרטת אופן אספקת השירותים . לשם המחשה , תלונה על שירותי תקשורת תופנה לחברת " בזק" ולא למשרד התקשורת , בעוד שתלונה על פינוי אשפה תופנה לרשות המקומית ולא לקבלן המפנה את האשפה . מגמה זו נולדה עקב הבעיות התקציביות של הרשויות המקומיות החל משנות ה 80 של המאה הקודמת . אז נקלעו הרשויות המקומיות למשברים כספיים מתמשכים , שחלקם קיימים עד עצם היום הזה . מנגד , השלטון המרכזי עודד את הרשויות המקומיות לחפש אחר דרכים חלופיות לאספקת השירותים , כאלו שבעיקר יוזילו את אספקתם , וההפרטה היא אחת מהן . היא מאפשרת למנהלים להתרכז בפעילויות של תכנון אסטרטגי ובקרת איכות של השירותים שהופרטו , ומפנה זמן לשמירה על איזון בין עניינים טכניים ופוליטיים על מנת להשיג ערכים ציבוריים . ( public value ) ההפרטה אכן עשויה להקל על הנטל הכספי והמינהלי הכרוך באספקת שירותים , אבל זה איננו יתרונה היחיד . ההפרטה מק...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה