ניהול כלכלי ברשויות המקומיות

פיתוח כלכלי מקומי הוא אחד התפקידים החשובים של הרשות המקומית . כל רשות מקומית מנהלת ומכוונת פעילויות שיובילו לצמיחה כלכלית מקומית , ליצירת מקומות תעסוקה , ולחיזוק מצבם החברתי כלכלי של תושביה . הניהול הציבורי החדש בישראל , ( NPM ) בדומה למדינות רבות אחרות , בא כמענה לשינויים מהירים בכל תחומי החיים , וכדי לענות על הדרישה להעניק שירותים איכותיים , זמינים ונגישים . האילוצים הכלכליים והמשבר הכספי המתמשך והלא פתור ברשויות המקומיות מציבים בפניהן מגבלות כלכליות , אשר מצמצמות את מרחב התימרון שלה ומערערות את יציבותן הכלכלית והחברתית . כדי להתגבר על הבעיות התקציביות שלהן , פועלות הרשויות המקומיות במספר מישורים : גיוס משאבים , הקצאתם וניהולם בכלכלת שוק , גיוון מקורות גיוס המשאבים , מעבר מניהול שוטף לניהול אסטרטגי , ואימוץ ניהול מ וּ טה תוצאות במקום ניהול מ וּ טה תשומות . השלטון המרכזי , מצידו , מפעיל מיוזמתו תוכניות ורפורמות שנועדו להתמודד עם הגרעון התקציבי ברשויות המקומיות ולהגביר את היעילות בהן , ביניהן הגברת הפיקוח והבקרה , תקינה חקיקתית להסדרת נהלים , וביצוע תקין ויעיל ושינויים במפה המוניציפלית...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה