השתתפות ממשלתית

השתתפות משרדי הממשלה במימון הרשויות המקומיות היא המקור המשמעותי השני בחשיבותו בהכנסותיהן . הממשלה מזרימה סיוע באמצעות שני מנגנונים עיקריים : השתתפות כללית והשתתפות מיועדת . השתתפות כללית עיקרה הוא מענק האיזון , והשתתפות מיועדת עיקרה הוא מימון השירותים הממלכתיים ובנוסף מענק ייעודי ומענק מיוחד . עד 1985 נהנו הרשויות המקומיות גם ממימון שמקורו בקבוצה נפרדת של " הכנסות מועברות" — השתתפות בהכנסות המדינה ממיסים ומאגרות שבעבר הרחוק גבו הרשויות המקומיות עצמן , ובכלל זה הכנסות בגין מס קנייה , ארנונת רכוש , ואגרת רכב . העברת ההכנסות ממקורות אלו הייתה מעוגנת בתפיסה , שמדובר בכספים אשר מן הראוי כי הממשלה תתחלק בהם עם השלטון המקומי . אך העברתן של הכנסות אלו בוטלה בשנת , 1992 בשל מה שנתפס כעיוות שנוצר במימון הרשויות המקומיות עקב ההשפעה הלא שוויונית של ההכנסות המועברות על מצב הרשויות המקומיות , שכן מצבן של רשויות מסוימות הוטב בעוד אחרות התרוששו . סיבה נוספת לביטול ההעברות הייתה המדיניות הממשלתית במסגרת המאבק באינפלציה באמצעות התוכנית לייצוב המשק בשנות ה . 80 יש הטוענים , כי ביטול ההכנסות המועברות מצב...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה