הרכב ההכנסות

אם כן , עם הכנסותיה של הרשות המקומית נמנים הכנסות עצמיות , השתתפות ממשלתית , מילוות , והכנסות חד פעמיות . ההכנסות העצמיות של הרשות המקומית מורכבות בעיקר מהארנונה הכללית , האגרות וההיטלים . ההשתתפות הממשלתית מתבטאת בהשתתפות ייעודית של משרדי הממשלה בשירותים ממלכתיים , במענק איזון , ובמענקים ייעודיים ומיוחדים . משהו על היקפי ההכנסות העצמיות של הרשויות המקומיות ומשקלן בכלל התקציב ניתן ללמוד מן הנתונים הבאים : בשנת 2008 עמד סך כל הכנסותיהן של הרשויות המקומית , כפי שהשתקפו בתקציב הרגיל , על 40 , 695 מיליון ש"ח . מתוכם היו 26 , 432 מיליון ש"ח הכנסות עצמיות , ו 16 , 041 מיליון ש"ח נבעו מתקבולי הארנונה . כלומר , מקורם של יותר מ 50 % מהכנסות עצמיות של הרשויות המקומיות היה באותה שנה בתקבולי הארנונה .  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה