הרכב התקציב הרגיל

התקציב הרגיל מורכב מכל סעיפי ההכנסות וההוצאות הרגילים ברשות המקומית . מקורות ההכנסה של הרשות המקומית נחלקים ל 3 קבוצות עיקריות : הכנסות עצמיות , השתתפות ממשלתית , מילוות והכנסות חד פעמיות . מרכיב ההוצאות כולל את כל ההוצאות השוטפות , וחלק מההוצאות התקציב הבלתי רגיל . בנוסף לכך נכללים גם 68 הכט ; 2001 קלכהיים תשנ . "ז סכומי ההשתתפות של הרשות המקומית בתקציביהם של תאגידים נלווים , כגון חברות עירוניות , עמותות , איגודי ערים , מועצות דתיות ומוסדות אחרים .  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה