אישור תקציב הרשות המקומית במשרד הפנים

לאחר שתקציב הרשות המקומית נשלח לאישור משרד הפנים , רשאי שר הפנים , בתוך 60 יום , לדחותו , לשנותו , או להחזירו לדיון במועצת הרשות בלוויית הסברים והנחיות . אישור תקציב הרשויות המקומיות במשרד הפנים הוא דיפרנציאלי , ובהתאם לביצועים הפיסקליים של כל רשות . משרד הפנים מאפשר לרשויות מקומיות איתנות , אלה אשר עומדות בסטנדרטים של מינהל תקין והן בעלות תקציב מאוזן , דרגת חופש גבוהה יחסית לשאר הרשויות המקומיות . תקציביהן של רשויות מקומיות שלמשרד הפנים אין השגות לגביהם מאושרים בתוך 30 יום ממועד הגשתם , והרשויות פטורות מחובת דיווח במקרה של אשראי לזמן ארוך , ערבויות וחוקי עזר , והן נהנות גם מהקלות בכל האמור בדיווח על פעילויותיהן למשרד הפנים . בשנים האחרונות עולה בהדרגה מספר הרשויות שנהנות מיחס מועדף זה . כך , לדוגמה , בשנת התקציב 2007 נהנו מכך 47 רשויות , בשנת התקציב 2008 עלה מספרן ל , 52 ובשנת 2011 כבר עלה מספרן ל 83 רשויות . רמת הפיקוח וההקפדה על בדיקת תקציב הרשויות המקומיות משתנה בהתאם לרמת תיפקודה הפיסקלי והמינהלי של הרשות המקומית , והיא עולה ככל שמצב הרשות אינו תקין מבחינה תקציבית וניהולית . להק...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה