שלב הכנת התקציב ואישורו ברשות המקומית

הכנת הצעת התקציב של הרשות המקומית מתחילה בחודש ספטמבר בכל שנה , או מוקדם יותר , והיא מתפקידו של ראש הרשות . מסגרת ההכנסות וההוצאות הצפויות מתבססת על אומדנים בלבד , והיא עשויה להשתנות עם אישור תקציב המדינה בכנסת . מענקי האיזון לרשויות המקומיות נקבעים בהתאם לקיצוצים רוחביים במהלך אישור תקציב המדינה , ולכן , פעמים רבות הרשויות המקומיות אינן יודעות מה גובה מענק האיזון שתקבלנה , ועובדה זו מקשה עליהן את הכנת התקציב . הדבר נכון במיוחד ברשויות שתלותן במענק האיזון גבוהה . הכנת הצעת התקציב חייבת לעמוד במתכונת אחידה שקבע ופירסם משרד הפנים בטופס הנחיות להגשת התקציב , הנחיות שלעיתים 53 נכון לשנת ; 2008 לשכה מרכזית לסטטיסטיקה 2010 ב , עמ' . 10 . 14 54 אחד מתפקידיו המרכזיים של ראש הרשות הוא הכנת התקציב השנתי , כאמור בסעיפים 204 ו ) 206 א ) בפקודת העיריות . משתנות מדי שנה . טופס זה מתפרסם גם הוא לא פעם באיחור רב , והדבר רק מוסיף על הקושי של הרשויות המקומיות להכין את התקציב בהתאם להנחיות מדי שנה . החלוקה התקציבית לפעולות השונות באותה שנה נעשית בהתאם למדיניות הרשות , אשר קובעת את יעדי המדיניות ואת סדרי...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה