סוגיית חלוקת נטל המימון בין התושבים

מימון תקציב הרשויות המקומיות בכל המדינות תלוי במיסים שהן גובות מהתושבים ומהעסקים שבתחומן . ככלל , סוגיית מימון פעולותיהן של הרשויות המקומיות קשורה למידת האוטונומיה שלהן , כלומר לעצמאותן הכלכלית , ולמידת הדיווחיות ( accountability ) שלהן כלפי תושביהן . את נטל המימון אפשר לחלק בין התושבים או על פי עקרון ההנאה , ( The benefit principle ) או בהתאם לעקרון יכולת התשלום The ) . ( ability to pay principle עקרון ההנאה , הקובע כי התשלום עבור השירותים הציבוריים יהיה קשור להנאה מהם , הוא בעייתי , בין השאר , בשל היותו מדד סובייקטיבי וקשה לכימות ולמדידה . עקרון התשלום לפי יכולתו של התושב , שהוא בעצם מס פרוגרסיבי , עלול לגרור עזיבה של תושבים בעלי יכולת ( שעל פי שיטה זו היו אמורים לשלם מיסים גבוהים ) אל רשויות מקומיות אחרות , הגובות פחות תשלומים מתושביהן . מדינות רבות עסוקות בסוגיות שוויון נטל המס והתמריצים לתושבים , הנגזרים משיטת חישוב השומה , וחלקן משקיעות מאמצים רבים לשם חישוב שיעמוד במבחן משפטי , אם יתעורר הצורך בכך . השאיפה היא להטיל מס הוגן וצודק , כלומר מס שווה המוטל על נכסים בעלי שווי זהה , תו...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה