תמורות במימון פעולות הרשויות המקומיות

בארץ , טרם קום המדינה ובשל שיקוליו של שלטון המנדט הבריטי , מילאו הרשויות המקומיות תפקידים נרחבים בתחומי החינוך , הרווחה והבריאות , ונהנו מאוטונומיה רחבה שאיפשרה להן לקבל החלטות ולקבוע מדיניות בנושאים אלו . עם קום המדינה נטל על עצמו השלטון המרכזי את האחריות לתפקידים ציבוריים רבים שהיו קודם לכן באחריות הרשויות המקומיות , כמו למשל קליטת העלייה . נחקקו חוקים רבים שקבעו את התפקידים ואת הסמכויות של הרשויות המקומיות לגבי אספקת שירותים המקומיים , ובהם שירותי תברואה ( טיאוט רחובות , איסוף וסילוק אשפה , ביוב וכדומה , ( תכנון ובינוי ( תחזוקת כבישים , גנים ציבוריים ותאורת רחובות , ( דאגה לביטחון מקומי , כיבוי אש , אספקת מים וכדומה . עוד נקבע , כי הרשויות המקומיות יספקו גם שירותים ממלכתיים , כמו חינוך ( בתי ספר וגני ילדים , ( בריאות ( טיפת חלב , ( רווחה וקהילה ( שירותים חברתיים וסיעודיים . ( במשך השנים ננקטה מדיניות שאיפשרה העברת סמכויות רבות לשלטון המרכזי ( באמצעות חקיקת חוקים שיזמה הממשלה . ( משרדי הממשלה נטלו על עצמם את עיקר הסמכויות לקביעת מדיניות ולהכוונת פעילותן של הרשויות המקומיות , וכן נקבע...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה