פעולות הרשויות המקומיות ומימומן

אספקת שירותים היא מהות תפקידה של הרשות המקומית , ועם קום המדינה הוטלה על הרשויות המקומיות האחריות לאספקת שירותים מקומיים , כגון פינוי אשפה , תברואה , תאורה , גינון , שמירה , תחזוקת מבני ציבור ודרכים ועוד . מנגד , מימון השירותים תלוי הן בהכנסות העצמיות של הרשות המקומית והן בסיוע שמושיט השלטון המרכזי . מאחר ששינויים בתעריפי המיסוי המקומי ( בעיקר ארנונה ) הם בגדר התאמות תקופתיות לשינויי מדד יותר מאשר עליות ריאליות , נוצר קשר גורדי בין התכנון הפיסי והפיתוח האורבני לבין המימון המוניציפלי . נוסף על כך , בחוק נקבע שהרשויות המקומיות יספקו גם שירותים ממלכתיים , כאלה שבדרך כלל אמורה הממשלה לספק , ובהם שירותי רווחה , חינוך , בריאות ועוד . בכך התייתר הצורך בהקמת מכניזם ממשלתי לאספקתם של שירותים אלה , ובמקביל קבעה הממשלה דרכים למימון ההוצאות המתחייבות מאספקת השירותים הממלכתיים בידי הרשויות המקומיות . כאן המקום לציין , כי תושבי המדינה משלמים שני סוגי מיסים . האחד הוא מס הכנסה וכן מיסים עקיפים , המועברים למימון פעולות השלטון המרכזי ושירותים ממלכתיים במישור הלאומי , כמו צבא וביטחון , כלכלה ותשתיות , ו...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה