מהי כלכלה אורבנית?

הכלכלה האורבנית ( Urban Economics ) מסבירה את ההתפתחות הכלכלית בערים ואת הקצאת המשאבים בתוכן וביניהן . בספרות המקצועית קיימות מספר הגדרות לגבי כלכלה אורבנית , וכל הגדרה יכולה להיות רחבה מדי לאחדים וצרה מדי לאחרים . הכלכלה האורבנית חוקרת נושאים עירוניים , כגון המבנה המרחבי ומיקומם של משקי בית ושל פירמות , מתמקדת ביחסים בין השחקנים הכלכליים , וחוקרת את ההשפעות המרחביות על יחסים אלה . מאז שנות ה 90 של המאה ה 20 מתרכזת הכלכלה האורבנית בתחום הגיאוגרפי — התפרסות הערים על פני המרחב ( גיאוגרפיה אורבנית , ( תוך שילוב אלמנטים של כלכלה אזורית ומסחר בינלאומי . כל אלה מאפשרים להבין את התמריצים הכלכליים שנמצאים בבסיסם של המבנה , התיפקוד והפיתוח של ערים . אוסאליבן גורס , כי הכלכלה האורבנית משתרעת על פני 6 תחומים הקרובים זה לזה . הראשון הוא כוחות השוק והחלטות של מיקום פירמות ומשקי בית במרחב הגיאוגרפי של העיר כגורמים המסבירים את צמיחתה הכלכלית של העיר . השני עניינו שימושי קרקע אשר קובעים את מחירי הקרקע , והם מסבירים את מאפייני הפעילויות של העיר ואת תפרוסת התעסוקה במרחב העירוני . לכן , להחלטות של פרנס...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה