הקדמה

הרשויות המקומיות הן ספקיות השירותים הציבוריים העיקרייות לכלל תושבי המדינה , והן גם אלו שאחראיות לפיתוח כלכלי של הייישובים . המשברים התקציביים בשלושת העשורים האחרונים הדגישו את חשיבותה של החשיבה הכלכלית בניהול עיר , ואת ההבנה כי פיתוחה הכלכלי של העיר ייצ וֹ ר מקורות מימון חלופיים וירחיב את בסיס המס העירוני . אמנם , הרשויות המקומיות הן מלכ"רים ( מוסדות ללא כוונת רווח , ( והן אינן פועלות למטרות עסקיות , אך יש בסמכותן לגבות מיסים מתושביהן בתמורה לאספקת שירותים מוניציפליים . באמצעות יזמות מקומית ופיתוח השקעות בתחומי השיפוט שלהן מצליחות הרשויות המקומיות , הגם שהדרך אינה נטולת סיכונים , לשפר את איכות השירותים שהן מספקות לתושבים , לשפר את רווחת התושבים , ליצור מקורות תעסוקה , למשוך אליהן אוכלוסייה חדשה , וכפועל יוצא מכך גם להגביר את האטרקטיביות של העיר . ככל שחדרו ערכי ניהול חדשים המדגישים את הצורך בפעילות גמישה של הרשויות המקומיות , הן יצרו פעילות עסקית משותפת עם גופים חיצוניים , וזו מאפשרת להן שיתוף של קבוצות אזרחיות בפעילות הכלכלית ובתהליך קבלת ההחלטות במישור המקומי . השלטון מעוניין לשתף את...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה