סיכום

בפתח המאה ה 21 מהווה הניהול המוניציפלי אתגר עצום , גדול מאי פעם . ראשית , הבעיות עימן מתמודדות רשויות מקומיות מורכבות מבעבר , ודורשת דרכי התמודדות ופתרונות מורכבים יותר . למשל , לסוגיות בתחום הגנת הסביבה , יצירה של כלכלה מקומית איתנה , ומניעת פשיעה — אין פתרונות פשוטים . בעיות מוניציפליות אינן מקומיות , הן חוצות קהילות , מרחבים ותחומי התמקצעות . שנית , הציפייה והדרישה לביצועים מקומיים טובים יותר גוברת , אך היא מתבססת על משאבים מעטים יותר . בין השאר , תושבים המודעים לזכויותיהם מבקשים להיות מעורבים בהתוויית המדיניות המקומית , ארגונים ממשלתיים נוטים לדרוש תוצרים בני מדידה , התקשורת המקומית פוקחת עין , חוקרת , ומשקפת לציבור כשלים בהתנהלות המקומית , וארגונים ולחצים גלובליים יוצרים מערכת ציפיות וסטנדרטים השאובים מערכים ומצרכים על מדינתיים . כל אלו מתנקזים לאתגר ניהולי רב פנים המתקיים בסביבה ייחודית ומאתגרת יותר מאי פעם . הרשות המקומית משמשת כגורם מינהלי ופוליטי . מועצת הרשות המקומית היא זירה פוליטית , המבטאת דמוקרטיה מלמטה כלפי מעלה , ולצד זאת היא נדרשת למשול , להנהיג , לנהל ולפעול באופן מו...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה