המעבר לניהול רוחבי ורשתי

שתי המגמות המאפיינות את מודל המשילות המקומית שהוצגו לעיל — מייצור שירותים לאספקת שירותים ושיתוף תושבים בקבלת החלטות — משפיעות באופן דרמטי על הניהול המוניציפלי . במסגרת המשילות המקומית , הניהול המוניציפלי המודרני אינו מאופיין כבעבר בשליטה , אלא בהפקה משותפת . ( Production-Co ) השירותים המקומיים כבר אינם ניתנים במקום אחד ובזמן אחד , על ידי גורם יחיד . בעוד שבעבר היו הרשויות המקומיות שחקן מבודד , כיום מערכת משילות מקומית היא פרי יצירתם של ארגונים , מוסדות , ופרטים רבים ומגוונים . כלומר , מנקודת מבטו של המנהל המקומי , הניהול הציבורי מתאפיין כעת בתיכלול ( Integration ) של רשתות עבודה , ( Networks ) אינטרסים , שיתופי פעולה ושותפויות ( ראו איור . ) 11 לתהליך מאתגר זה יש השלכות מרחיקות לכת על הניהול המוניציפלי . היות שהמבנה הארגוני הולך ומתבזר ליחידות אוטונומיות , מתרופפת הזיקה הפנימית בין שלל נותני השירותים המקומיים . הלכה למעשה , המנהל המקומי נדרש לניהול רוחבי ( בניגוד לניהול מלמעלה כלפי מטה ) של גופים , ארגונים ופרטים . לאחרונים ולרשות המקומית יש אינטרסים משותפים ברורים , עליהם נבנתה השותפו...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה