ממשל מקומי מקוון ודמוקרטיה מקומית מקוונת

בשלהי המאה ה 20 החלה לחלחל בקרב ארגונים תפיסה חדשה , הקוראת לשיתוף מידע על מנת לנצל את הערך המוסף הנובע משיתופיות ומשקיפות . במקביל , גם בקרב האוכלוסייה הרחבה התעצם השימוש בפתרונות טכנולוגיים , כדוגמת שימוש יומיומי ברשת האינטרנט . ההתקדמות הטכנולוגית איפשרה גם לגופי ממשל , ובהם גם הרשויות המקומיות בישראל , לקחת חלק בתהליך זה , אם כי בקצב איטי יותר . רשויות מקומיות החלו להטמיע מערכות ממוחשבות , ולהשתמש ברשת האינטרנט כבמה למסירת מידע על פעילותן לציבור . עם הזמן התרחבו השירותים והמידע הניתנים , ובעולם אף ניתן למצוא כיום ארגוני ממשל המאפשרים ניהול וגיבוש מדיניות באמצעות שיח דו כיווני עם התושבים ( רותם . ) 2011 המונח ממשל מקוון — government-e — עניינו פעילותם של מוסדות הממשל באמצעות טכנולוגיות מידע ותקשורת לשם יצירה והרחבה של ממשקי עבודה , ואספקת מידע בינם לבין עצמם ובינם לבין התושבים והעסקים שבתחום אחריותם . אולם , חשוב להדגיש כי מטרתו של הממשל המקוון תפחה הרבה מעבר להעברת מידע מהיר , זמין ומדויק בין ארגונים , עובדים או תושבים . מטרתו של הממשל המקוון כוללת גם הנגשה , באמצעות אספקת שירותים...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה