שלטון קהילתי ושיתוף תושבים בקבלת החלטות

מגמה מרכזית נוספת המאפיינת את המשילות המקומית עניינה הוא המעבר לשלטון קהילתי . תהליך ביזור העוצמה בדמוקרטיות מערביות לא נעצר אך ורק בהאצלת סמכויות ובהעברת האחריות מן השלטון המרכזי לרשויות המקומיות ; הוא מחלחל הלאה — ויוצר מעבר מקביל מן הרשות המקומית אל התושבים והנציגים מטעמם . כלומר , עקרון ה , Subsidiarity השאיפה לקבל ההחלטות וליישם מדיניות בקירבה הר בּ ה ביותר לתושבים , תקף גם ברבדים הנמוכים מן הרשות המקומית עצמה . לפיכך , שיתוף תושבים בקבלת החלטות ( Public Participation ) עשוי לתרום לעיצוב מדיניות יעילה , נענית , מותאמת וגמישה יותר , שתביא לשביעות רצון גדולה יותר של תושבים . עם זאת , שיתוף תושבים אשר אינו מגובה באיזונים ראויים או במנגנוני ויסות יציבים לשם קבלת החלטות מקצועית עלול להידרדר לפגיעה בדמוקרטיה ובאינטרס הציבורי , להעדפתם של בודדים הקרובים לצלחת על חשבון הרוב הדומם , ולשחיתות מקומית . ) Beeri and Navot 2012 ) בדומה לסוגיית הסדרת שירותים , שיתוף תושבים אינו מתמצה בפרקטיקה של קבלת החלטות . מעבר לרמות שונות שיתוף תושבים — החל בדיווח לתושב ( למשל , בדואר , באופן מקוון , ( עב ו...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה