מייצור שירותים לאספקת שירותים

הסדרה של שירותים מקומיים יכולה לשאת אופי שונה , תוך שימוש במתודות מגוונות . הסדרים שונים יכולים להצביע על תפיסת אחריות ותפיסת תפקיד שונות שהרשות המקומית מייעדת לעצמה . בשנים האחרונות , לאור התחרות הגוברת , השאיפה לשרוד , והרצון לספק שירותים מקומיים איכותיים וחסכוניים בעידן ניאו ליברלי , מאמצות עוד ועוד רשויות מקומיות בעולם המערבי את המעבר מייצור שירותים Production of ) ) Services לאספקת שירותים . ( Provision of Services ) בכך , הן מאמצות את תפקיד ה ְ מ ַ אס ְֵ דר ( Regulator ) והמפקח המקומי . רשויות מקומיות אלו זונחות את השלטון המקומי הקלאסי , את תפקיד יצרן השירותים המקומיים הבלבדי , המונופוליסטי , הישיר , ובמקום זאת עוסקות באבחון צרכים , בקביעת סדרי עדיפויות , בהגדרת סטנדרטים של איכות , בחיפוש אחר הס פּ ק הטוב ביותר , ובפיקוח על רמת השירות . פעמים רבות , הדרך הטובה ביותר להבטחת מתן שירות איכותי היא הפקדתו בידי גורם שלישי — ציבורי , פרטי , או כזה המשתייך למיגזר השלישי . מנקודת מבט טכנית , צרה , אנו עוסקים בהפרטה , כלומר בהעברה של סמכויות ואחריות לגופים חוץ שלטוניים , אשר לגבי יעילותה ו...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה