משלטון מקומי למשילות מקומית

השלטון המקומי הוא דינמי . כחלק מהניהול הציבורי החדש ממשיכות מגמות המתהוות בשנים האחרונות לעצב ולחדד את מאפייני השלטון המקומי המודרני . האופי הדואלי של הרשות המקומית — רשות שלטונית פוליטית שהיא גם פונקציונלית שירותית — ממשיך להוות מקור למתח בלתי פוסק גם בפתח המאה ה . 21 בתוך כך , המתח שבין החובה לספק שירותים מקומיים לבין עצם אספקת השירותים הוא מתח ניהולי ודמוקרטי , אשר העסיק ומעסיק חוקרים , מעצבי מדיניות ומנהלים . ) Prattchet 2004 ; Stoker 2004 ) כיום , מוקדם מדי לטעון כי מתח זה מצא את פתרונו , אך מקובל להניח כי הסדרת הדואליות נעוצה במעבר משלטון מקומי למשילות מקומית From Local Government ) . ( to Local Governance חשוב להדגיש , כי המעבר למשילות מקומית אינו מסתכם רק באימוץ פרקטיקה ניהולית כזו או אחרת . מדובר בשינוי מהותה ותפקידה של הרשות המקומית המודרנית . בחלק זה נדון ב 3 מגמות מרכזיות המאפיינות את מערכת המשילות המקומית : המעבר מייצור שירותים לאספקת שירותים , המעבר לשלטון קהילתי ושיתוף תושבים — שתי מגמות אשר משלימות זו את זו ומשפיעות יחדיו על המגמה השלישית , היא המעבר לניהול רוחבי ורשת...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה