הניהול הציבורי החדש

שינויים מבניים קיצוניים ותכופים אינם מאפיינים מערכות ציבוריות גדולות ומורכבות . אולם , ניתן לזהות שינוי מהותי המתחולל במיגזר הציבורי החל מתחילת שנות ה 80 של המאה ה . 20 המערכת הציבורית מוניציפלית יצרה שינוי רחב בתפיסות הניהוליות המקובלות כיום בשלטון המקומי בעולם ובישראל . ( Stoker 2003 ) ניתן לייחס את המקור לשינוי מורכב ורחב זה ל 3 מוקדים מרכזיים . האחד הוא מגמה מאקרו כלכלית של זניחת מדינת הרווחה . השני , בתגובה למציאות הכלכלית החדשה חל שינוי מוסדי ארגוני , קרי , התארגנות מחדש והתאמת התרבות הארגונית למציאות החדשה באופן יזום או כתגובה לרפורמות המוחלות מלמעלה . והשלישי , במישור התפיסתי אידיאולוגי מודגשים ערכים חדשים המאפיינים שוק חופשי , כגון חסכנות , מצוינות ותחרותיות ( בן אליא . ( א 2006 שינויים אלו והרפורמות הכרוכות בהם מכונים הניהול הציבורי החדש New Public ) . ) Management לאור רפורמות הניהול הציבורי החדש , ובדומה לארגונים ציבוריים אחרים , נקראו הרשויות המקומיות לזנוח את התפקיד המסורתי — כלומר ביצוע משימות המוכתבות מלמעלה ותיפקוד כאדמיניסטרטור של שירותים , ולעבור לניהול אסטרטגי . ...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה