שחיתות בשלטון המקומי

ההגדרה המקובלת ביותר לשחיתות פוליטית היא " שימוש בלתי הולם בתפקיד ציבורי במטרה לקדם אינטרסים פרטיים של עובד ציבור" . ( Treisman 2007 ) כלומר , שחיתות שלטונית בשלטון המקומי משקפת סטייה מהמינהל הציבורי התקין , מהאינטרס הציבורי או מנורמות חוקיות , מתוך כוונה לקדם עניין אישי , באופן הפוגע בתושבי הרשות המקומית . מעבר לפגיעה במרקם הדמוקרטי ובקהילה המקומית , כל גילוי של שחיתות עומד בסתירה לניהול מודרני , אפקטיבי ויעיל . אשר על כן , חשיפת מעשי שחיתות ומניעתם עומדת בראש מעייניו של כל מי שהשלטון המקומי חשוב לו . מקובל להבחין בין מעשה שלטוני מושחת , שעניינו הפקת טובות הנאה אישיות שאינן פוליטיות , לבין מעשה שלטוני מושחת שעניינו פוליטי אישי — השגת עוצמה פוליטית או שימורה . מעשה שלטוני מושחת שעניינו הפקת טובות הנאה אישיות עשוי לבוא לידי ביטוי , בין השאר , בדמות סחיטה , סילוק אנשים שהמושחת אינו חפץ ביקרם או עומדים בדרכו , או החלשה של אנשים כאלו , מעשי נקמה אישית , קבלת שוחד או מתן שוחד , מעילה בכספי ציבור , סחר בטובין ציבוריים , ניצול מידע ציבורי או שימוש בתפקיד הציבורי המ וּ נע על ידי תאוות פרסום או...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה