הכרה במשבר מוניציפלי ואסטרטגיות הבראה

בשל הרגישות והמחיר הפוליטי הכרוך במשבר , קיימת רגישות סביב ההכרה בו והטיפול בו . בעוד שגורמים מפקחים וחיצוניים ישאפו להכרה ולטיפול נחרץ במשבר מוניציפלי , גורמים בתוך הרשות המקומית נוטים להימנע ולדחות זאת . ( 2005 ) Gopinath מתאר את הקשר בין הכרה פנימית לבין הכרה חיצונית במשבר מוניציפלי . על פי המיתווה שהוא פיתח , משבר והידרדרות עשויים לעורר הכרה פנימית של המנהיגות המקומית במשבר עצמו . בהמשך , ההכרה הפנימית עשויה להביא את המנהיגות המקומית ליזום תגובה למשבר . אם ניסיונות השיקום הפנימיים מניבים שיפור והמשבר חולף , הרשות המקומית הולכת ומבריאה . אולם , אם ההכרה במשבר חלושה , והתגובה למשבר אינה אפקטיבית , המשבר לא יחלוף , והדבר עלול להסתיים בסנקציות שיופעלו כלפי הרשות המקומית . בנוסף , אם המשבר אינו חולף , הגורמים החיצוניים יתערבו בנעשה ברשות המקומית , יעוררו הכרה פנימית , ויחייבו את המנהיגות המקומית להגיב תגובה חריפה יותר למשבר . ( McKiernan 2003 ) כישלון נוסף בניסיון להבריא את הרשות יגרור החרפת הסנקציות והלחצים המופעלים על המנהיגות המקומית . לאחר שהמנהיגות המקומית מכירה במשבר והיא נחושה לה...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה