הגורמים לפריצתו של משבר מוניציפלי

מקובל להניח , כי הגורמים למשבר מקומי הם רבים , וכי הם משפיעים זה על זה Walshe ) . ( et al . 2004 כמו כן , מקובל להבחין בין גורמים שמקורם מחוץ לרשות המקומית לבין גורמים בתוך הרשות המקומית . ( Shamsud 2002 ) גורמים למשבר ארגוני המצויים מחוץ לרשות המקומית , כארגון , נקשרים בדרך כלל בהיבטים פוליטיים ופיננסיים : שינויים תכופים במדיניות הממשלתית , הפחתה חדה בגובה המענקים הממשלתיים , שינוי דרסטי בציפיות של התושבים , דרישה מוגברת לשירותים בכמות ובאיכות גבוהים מבעבר , עליית מחירים חדה של מוצרים ושירותים , אסון טבע או משבר כלכלי / מדיני רחב היקף — לאומי או גלובלי . גורמים למשבר ארגוני המצויים בתוך הרשות המקומית , כארגון , ובשליטתה , הם לרוב בעלי אופי אסטרטגי וביורוקרטי : חוסר מנהיגות , חוסר משילות , חוסר ניהול , חוסר הבנה ויכולת להתמודד עם לחצים ועם סביבה משתנה , קבלת החלטות מוטעית , תהליכים לקויים של למידה ארגונית , סחבת , עזיבה של מומחים , מאבקים בין אישיים ופוליטיזציה , שליטה רופפת ולא מרוסנת בהכנסות ובהוצאות , נוקשות ואנכרוניזם . ) Boyne and Meier 2009 ) דרי ( 1997 ) זיהה 3 גישות לבחינת מקור...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה