משבר ניהול ברשות המקומית – המשגה ותסמינים של משבר מוניציפלי

תפיסה רחבה ומקיפה של תפקידי הרשות המקומית תמ › יג רשות מקומית כושלת הנתונה במשבר ככזו הסובלת מהידרדרות חדה , שיש לה השפעה רבה ומתמשכת בכל האמור בביצועים ובמשאבים חוץ ארגוניים ופנים ארגוניים . ( Paton 1996 ) עם התסמינים של משבר מוניציפלי מחוץ לגבולות הארגון נמנים שירותים ירודים לתושבים , אי כיבוד חובות לספקים , הזנחת צורכי לקוחות , וכן תדמית שלילית של הרשות מקומית ויחסי גומלין רעועים עם ארגונים ופרטים בסביבתה . תסמינים של משבר מוניציפלי בפנים הארגון כוללים מנהיגות רופסת , הנהלה קורסת , אקלים ארגוני שאינו פרודוקטיבי המאופיין בקונפליקטים , עובדים חסרי כלים ומוטיבציה , וביצועים פיננסיים ירודים ( שיעורי גבייה נמוכים , הקצאה מתירנית שלא בהתאם למשאבים הקיימים , וגרעון תופח . (  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה