בעיות ומשברים בניהול הרשות המקומית

ניהול מוניציפלי כרוך במתחים מובנים , אשר לעיתים יוצרים בעיות ומשברים האופייניים לרשות המקומית . מצד אחד , הרשות המקומית היא זרוע מינהלית הפועלת מטעם רובד שלטוני גבוה יותר , ועוסקת באדמיניסטרציה ובהוצאת מדיניות הממשלה אל הפועל . מצד אחר , הרשות המקומית היא גוף פוליטי , אוטונומי ודמוקרטי , אשר אמור לבטא את הבחירות ואת ההעדפות של חברי הקהילה המקומית . לפיכך , בפתח המאה ה , 21 הניהול המוניציפלי הוא בגדר אתגר עצום . ראשית , כיום הבעיות במישור זה מורכבות מבעבר , ורשויות מקומיות נאלצות להתמודד עם סוגיות כגון הגירה , משמעת פיסקלית , והיענות לצרכים מודרניים של תושבים . שנית , ככל שחולף הזמן , גוברות הדרישות לביצועים טובים יותר במישור המקומי , בהתבסס על משאבים מעטים יותר ותוך מעורבות גוברת של תושבים וסוכנויות ממשל . ( Stoker 2004 ) לצד זאת יוצרים לחצים גלובליים ותחרות בין רשויות מקומיות מערכת ציפיות וסטנדרטים השאובים מערכים ומצרכים על מדינתיים ואזוריים . כל אלו מתנקזים לאתגר ניהולי רב פנים בסביבה תחרותית , פוליטית , בכפיפות לשלטון מרכזי , כשברקע מרחף לעיתים איום של גירעון מתמיד בסמכויות ובמשאבי...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה