איור ‭:8‬ קביעת מדיניות ציבורית מקומית על פי קבלת החלטות רציונלית