קבלת החלטות רציונלית

המודל הרציונלי ( Rationalism ) חותר להוביל מדיניות ציבורית אשר משיגה את מירב רווחי החברה (; Maximum Social Gain ) קרי , קיימת העדפה לבחירה בחלופה המועילה ביותר בהשוואה לחלופות אחרות . על פי המודל , נדרשת התערבות ניהולית בכל מקרה בו הרווח המר בּ י אינו מושג . יישום המודל הרציונלי ובחירה בחלופה הטובה ביותר דורשים ניתוחי עלות תועלת , ( Effectiveness-Cost Analysis ) כלומר מידע איכותי וזמין , יכולת חיזוי , והיכרות עם החלופות , על יתרונותיהן וחסרונותיהן ( ראו איור . ( 8 לדוגמה , ברשות מקומית מסוימת התברר , כי שיעור הגבייה של מס הארנונה עומד על , 58 % והגרעון תופח במיליון שקל בכל שנת תקציב . לישיבה דחופה בעניין זה הוזמנו כלל המומחים , והוכנו בעוד מועד ניירות עמדה ופילוחים שונים של נתונים . מהדיון הסוער עלה , כי המטרה החשובה ביותר בתחום זה היא למנוע את פיזור המועצה ומינוי ועדה ממונה מטעם משרד הפנים , דבר המאיים על רשויות מקומיות שנקלעו למשבר פיננסי . לצורך השגת המטרה הוצגו שתי חלופות : האחת היא הפרטת הגבייה והעברתה לחברה חיצונית המתמחה בגביית חובות ( יתרון מרכזי : שיפור ניכר בשיעור הגבייה ; חי...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה