איור ‭:7‬ קביעת מדיניות ציבורית מקומית על פי גישת האליטות