גישת האליטות

על פי גישת האליטות , ( Elite Theory ) מדיניות ציבורית מקומית היא פועל יוצא של העדפות של אליטה אחת או מספר אליטות הפועלות לקידום האינטרסים שלהן עצמן . לפי הגישה , קבוצה קטנה מאוד מחזיקה בעוצמה רבה ובמשאבים נדירים . קבוצה זו כוללת את המנהיגות הפוליטית , או שהיא משפיעה עליה במידה מכרעת , ובכלל זה היא משפיעה על קבלת ההחלטות ועל עיצוב המדיניות המקומית ( ראו איור . ( 7 ציבור התושבים אמנם מהווה רוב מספרי , אך הוא נטול יכולת התארגנות והשפעה ואף נוטה לאדישות . ( Farazmand 1999 ) המושג אליטה ( למשל , אליטה כלכלית , פוליטית , משפטית , צבאית , דתית , תרבותית או אקדמית ) נקשר בדרך כלל במישור הלאומי , אך אליטה עשויה לפעול לקידום ענייניה גם במישור המוניציפלי , בפרט כאשר מדובר ברשות מקומית גדולה החולשת על משאבים ציבוריים רבי ערך . לדוגמה , נניח כי בעיר גדולה במרכז הארץ מתגוררת משפחה עתירת ממון שתרמה בשנת 2010 לקופת העירייה סכום עתק , ששימש להקמת בת ספר מתוקשב המותאם לילדים בעלי מוגבלויות . ראשי המשפחה ושליחיהם קיימו במהלך השנה האחרונה קשרים אישיים עם מספר חברים במועצת העירייה . בשנת 2011 פירסמה מועצת ...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה