איור ‭:6‬ קביעת מדיניות ציבורית מקומית כביטוי של איזון בין קבוצות