איור ‭:5‬ מיתווה כללי של גיבוש מדיניות ציבורית מקומית