תיאוריית הקבוצות

תיאוריית הקבוצות ( Group Theory ) מניחה , כי יחסי הגומלין בין קבוצות בקהילה הם לב התהליך הפוליטי , ומדיניות ציבורית מקומית מבטאת את האיזון בין הקבוצות הללו . קבוצה יכולה לכלול , למשל , תומכים של סיעה המתמודדת בבחירות לרשויות המקומיות , התאגדות של הורים או בעלי עסקים , וקהילה כגון חיילים משוחררים . בין הקבוצות 12 ההיבטים הפורמליים של הרשות המקומית מוצגים בהרחבה לאורך כל פרק זה ובפרקים אחרים , ועל כן מוצג כאן המודל המוסדי בקצרה . מתקיים מאבק אינסופי שמטרתו להשפיע על המדיניות הציבורית המקומית . מידת השפעתה של קבוצה נקבעת על פי גודלה , עושרה , יכולת הארגון שלה , איכות המנהיגות שלה , והלכידות בין חבריה . בעוד שהמאבק המרכזי הוא בין קבוצות , תפקידה של הרשות המקומית מצטמצם לכדי קביעת כללי המשחק , ויסות , הסדרה , איזון , ומציאת פשרות ואכיפתן . באופן מטאפורי , הרשות המקומית משמשת מעין שופט במשחק כדורגל : היא אינה מובילה , מתחרה , מנצחת או מפסידה , כי אם מסדירה את הכללים ואת התנהלות התחרות בין הקבוצות השונות . לדוגמה , נניח כי במרכזה של מועצה מקומית קטנה מוקם מרכז מסחרי חדש . בשלב א , הקבלן ונציג...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה